MER

MER anser att kontorets arkitektur ska förtydliga och förstärka företagets varumärke. Många kontor liknar varandra, men varje kontor ska naturligtvis ha en egen identitet. Med den målsättningen har MER förändrat kontor för snabbfotade mode- och IT-företag, såväl som banker och myndigheter. Framgången ligger i kreativa lösningar och unik inredning för varje kontor. MERs design utgår alltid från de praktiska behoven i ett projekt. Förutom att lyfta företagets identitet, ska arkitekturen även lyfta verksamheten i form av trivsel och effektivitet. Maria Angantyr och Ola Hermansson som ritat Time för Horreds har stor passion för design och en bred erfarenhet av kontor.