Decentraliserade kontorsplatser

Bilden av kontoret som den enda arbetsplatsen tillhör det gamla normala. Snabbt har vi växlat om till att arbeta på den platsen som passar oss bäst.

Hemma för vissa och nästan hemma för andra som saknar möjligheten. Kanske i form av ett café nära hemmet.

Enligt en global undersökning gjord av CBRE kommer företag öppna kontorssateliter i stadsdelar utanför stadskärnan. Som ett nätverk där huvudkontoret är mitten. Fjärrarbetet är med andra ord här för att stanna där man arbetar både från hemmakontoret men också på huvudkontoret och på satellitkontor närmare hemmet. Den värdefulla balansen mellan eget fokus och samverka med kollegor.

Millennials har tidigare önskat detta friare sätt att arbeta på och pandemin har påskyndat utvecklingen. Av 126 ledande globala fastighetschefer uppgav en fjärdedel att de undersöker möjligheten att utveckla satelitkontor och 73 % förutspår att flexibla arbetsplatser kommer spela stor roll i framtida uthyrningsstrategier. I en rapport från McKinsey säger 80 % av de anställda att de gillar att arbeta hemifrån, 41 % är mer produktiva och 28 % säger att det inte är någon skillnad sedan tidigare.

För det traditionella huvudkontoret i stadskärnan innebär det att formen och storleken behöver förändras. Färre än tio företag övervägde att lämna folktäta stadskärnor. Rollen kommer inte att försvinna, visar undersökningen, utan kommer att tjäna som en slags bas för relation och företagskultur men i en annan form, t ex ett gym där man träffas eller mer som en restaurangmiljö.

Anställda kommer helt enkelt att ha fler val. Satellitkontoren kommer troligtvis inhysas i flexibla co-working ytor.

Decentralisering är ett nyckelord i den här trenden. Andra fördelar är att pendlingsavståndet minskar och man sparar både tid och miljö. Samtidigt som det gynnar samarbetsmöjligheter mellan team och andra företag.

Att skapa attraktiva och trivsamma huvudkontor blir därmed ännu viktigare. Det gäller att hantera sina kontorsnätverk rätt så att flexibilitet uppstår samtidigt som attraktion skapas för de mest eftertraktade medarbetarna. Ett företag som drar detta till sin spets är Castellum som gått ut till sina anställda med att de får arbeta hur mycket de vill och vart de vill, och fler företag lär följa efter. Här handlar det också mycket om balansen mellan jobb och fritid. www.castellum.se/flexibelt-arbetsliv/riktlinjer

Fosbury & Sons fokuserar på ”people-centric brands” (störst fokus på anställda och deras beteenden) och erbjuder flexibla co-working kontor där du exempelvis kan bjuda in din familj till lunchen eller vänner på en drink. Filosofin går ut på att när man ger frihet så byggs ett starkare engagemang.

Jobba-hemma och co-working kontorsmöbler kräver en helt annan kvalitet än de tidigare ”hemma-kontorskrivborden”.

Här på Horreds hittar du smarta och snygga arbetsbord som smälter in och blir en del av hemmets designkaraktär.

Källor: Frame, Fosbury & Sons, Castellum, McKinsey.

Horreds_a-frame (kopia) (002) 860x581