Mute Focus

DESIGN: FREDRIK MATTSON

I en aktiv miljö kan det vara svårt att fokusera.

Sätt dig i Horreds Mute Focus och glöm bort omvärlden en stund. Här får du ett eget rum där oviktiga ljud silas bort så att du kan tänka ostört och koncentrerat.

Ställ två Mute emot varandra så har du direkt skapat ett litet rum för arbete och samtal.

#horredsmöbel #horreds #fredrikmattson #fredrikmattsonverkstad #mute

mute dubbel