SPIRIT

När stora beslut ska fattas är det en fördel att befinna sig i ett bra känslostadie.

Positiva känslor och värderingar skapar ett välbefinnande som i förlängningen stärker vårt psyke. Det finns en trend som handlar om att skapa speciella rum för reflektion. Sådana rum inreds med fokus på det taktila.

Rummet blir en tillflyktsort, ett enkelt sätt att för en liten stund lämna den krävande och stressiga arbetstillvaron.

Vi vet att balanserad kost i kombination med träning för kropp och hjärna bidrar till fysiskt och mentalt välbefinnande. En annan intressant pusselbit är att skapa ett inspirerande sammanhang, t ex miljöer som bjuder på tempoväxlingar.

Här läggs extra vikt på ytskikt, ljussättning, ljudnivå och gärna den lite overkliga känslan av att kunna vara frånkopplad ibland. Då gäller mycket textiler och omslutande möbler. Och att gärna experimentera med olika ”öar” och naturliga material.

Mute Focus är en omslutande möbel som finns i flera olika utföranden och material. Den tillför en extra tystnad och stänger ute störande ljud. Mute är designad av Fredrik Mattson.

1936 såg vår farfar behovet av genomtänkta funktionsmöbler.

Sedan dess har vi gjort våra möbler här i den lilla bruksorten Horred.

Recepturen bakom vår idé är enkel: Låt hantverk och yrkeskunnighet gå hand i hand med ett långsiktigt designtänk.

Genom åren har vi mejslat fram en kultur där varje liten detalj och yta har ett syfte. Och en fin egenskap är att möblerna står pall för att flyttas och sättas i nya sammanhang genom sin inbyggda hållbarhet och finish. Det är vi riktigt stolta över.

Per-Ola, 3e generationens Johansson

Horreds Spirit_2020 700 punkter