Brostaden

BROSTADEN, STOCKHOLM

 
VX, VX7, Nomono | Arkitekt: MER/ | ÅF: MER/ | Fotograf: Jason Strong

Brostaden132 Brostaden103Brostaden111Brostaden131