”The valued workplace”

Välbefinnande, medvetenhet och minsta möjliga fotavtryck. Det är så den moderna kontorsarbetaren vill ha det. Städer förbrukar ca 80 procent av världens energi och designindustrin står för 44 procent av all materialutvinning. Samtidigt förväntar sig hela 84 procent av den arbetande befolkningen att företagen strävar efter globala hållbarhetsmål. Pausen från arbetsplatsen, som pandemin innebar, har fött en ny medvetenhet där vi kommer att få se flera djärva, innovativa och långsiktiga förvandlingar. Frågan som vi, designföretag, arkitekter och tillverkare, ställer oss är hur kan vi agera? Vart börjar vi?

Ut med det gamla tänket med att pressa personalen till max – nu fokuserar företagen på att få personalen att blomma ut. Det innebär inte bara ping-pongbord och vilopoddar, utan även integrerade gym, större kök för sociala stunder med t ex matlagning, baristakaffe-barer, fler duschar och större förvaringsrum för cyklar som standard i de moderna kontorshusen. Luftkvalitet, ljud, ljus och klimat spelar också in. Ljuset påverkar oss för det sinnestillstånd som vi behöver för olika arbetsuppgifter där kontoret kan innehålla olika ljuszoner. Användning av smart klimat-teknik inomhus ökar och mäts kontinuerligt för att få insikter som ger förbättringar. Planerade ”distraktionsinslag” och pauser uppmuntras med syfte att skapa energi-injektioner för personalen.

MAD Architects i Peking har tagit fram 5 insikter för genomtänkt och hållbar design: 1. Movement – Organiska ”o-former” mixas med strukturella och givna former. 2. Diversity – En blandning mellan det lokala och det globala. 3. Symbiosis – Våra känslor påverkas oerhört av design som återspeglar naturen. 4. Critique – Att rikta ett kritiskt öga till varje nytt uppdrag för att uppmuntra olika perspektiv. 5. Conversation – Interiöra och exteriöra utrymmen som förkroppsligar olika sätt att tänka för att skapa diskussion och interaktion.

Mer natur inne på kontoren har visat sig öka välmående men också respekten för miljön. Växter i olika former tillför både akustiska och estetiska värden som mjukar upp inredningen, ger minskade stressnivåer, förbättrad mental hälsa och återhämtning. Förutom naturelement inomhus väver man in små innergårdar och trädgårdar. Ett exempel är Wolff Olins i London som ger personalen möjlighet till odling på takterrasserna för att kunna ta en välgörande återhämtningspaus.

Företag tar allt större ansvar genom att integrera FN’s 17 globala mål för hållbar utveckling. För de anställda har det stor betydelse vid val av arbetsplats. Certifieringar blir än mer viktigt, t ex BREEAM , LEED och WELL Building som skapar nya standarder när man bygger och köper nytt. Många företag återvinner möbler, material samt optimerar energianvändning i en strävan att minska koldioxidavtrycken.

Vi på Horreds är stolta över våra lokala tillverkningstraditioner där miljön alltid har stått i centrum. 90 procent av Horreds möbler är miljömärkta med Svanen och hållbarhetstestade enligt Svensk Möbelfakta. Vårt spill och överskottsvärme tillvaratas genom att förse närområdet med energi. Den expertis och produktion som inte sker innanför våra väggar ligger bara på några mils avstånd. Att investera i en Horredsmöbel innebär ett livslångt förhållande där du kan uppgradera och förnya med olika material efter hand för att följa trender. Tillsammans bygger vi en hållbar och miljövänlig framtid för kommande generationer.

Vill du veta mer om hur vi möter människan på arbetsplatsen, hör gärna av dig!
//Per-Ola Johansson, VD på Horreds AB

Sustainable (002)