A natural way of thinking

miljoI södra delen av Västra Götaland breder Horred ut sig. 153 hektar mark, vackert fördelade mellan sjö och sten, åkermark, hagar och skog. Här är naturen en del av vardagen och livet.

svanenmobelfakta

NÄRA VÅRA HJÄRTAN

Horred ligger i Viskans dalgång mellan Varberg och Borås. Denna dalgång är relativt karg med liten odlingsbar mark. Det har drivit fram ett behov att vara väldigt effektiv med de råvaror man har, vi får absolut inte slösa med resurserna, det är det värsta vi kan göra.

Denna närhet till våra grannar, vår dal och våra möjligheter har präglat allt vi gör sedan Sven startade göra helt kundanpassade möbler 1936. Svens grundtanke om att tillverka möbler som håller i flera generationer lever väldigt starkt kvar i Horred.

Den största delen av våra möbler består av trä. Ett fantastiskt, förnyelsebart material. Vi har sedan begynnelsen, i över 80 år, jobbat med detta material. Det ger oss unik expertis i hur trä ska användas på bästa sätt.

Merparten av våra möbler har tio års garanti, men de håller ju så mycket längre. Vill du förändra utan att köpa nytt, kan du alltid byta en bordsskiva eller lacka om dörrarna på en förvaringsmöbel hos oss. vi tillverkar på beställning, med minimalt spill och mycket liten miljöpåverkan.

Av samma skäl använder vi oss bara av Grön El från vattenkraftverk, tillverkad inom en 10 kilometers radie från Horred. Det träspill vi får återanvänds som energi i vår fjärrvärmeanläggning som värmer skola, ålderdomshem, vårdcentral, lägenheter och villor i vår by Horred.

Som företag är vi ISO 9001:2015 certifierade och de flesta av våra produkter är märkta med Svanen och Möbelfakta, tre mycket viktiga fundament för oss.

AGENDA 2030

Tillsammans med Almi har vi tagit fram en handlingsplan där vi ständigt utvecklar mot tydliga mål i Agenda 2030.

Horreds Agenda 2030

PÅ VÄG MOT EN CIRKULÄR EKONOMI

Vi på Horreds jobbar aktivt med återbruk av produkter. Framför allt genom vår outlet där använda produkter säljs på nytt.

Vi hjälper även kunder som har återbruksprojekt på gång, t.ex. genom att förse dem med äldre utgångna bordsskivor och förvaringar eller produkter som är begagnade.

I korthet går våra tankar så här:

För att vi skall fortsätta att bruka och bo på vår jord så måste hela samhället och näringslivet börja ställa om från dagens linjära ekonomi (d.v.s. samhället tillverkar produkter som efter användning slängs eller bränns upp) till en cirkulär ekonomi (d.v.s. samhället återvinner och återanvänder om och om igen).

Det handlar i korthet om att ta vara på resurser, material och produkter så länge som möjligt i olika former. Det handlar om att minimera och helst avskaffa avfall och återvinning i så stor utsträckning som överhuvudtaget är möjligt och försöka efterlikna naturens eget kretslopp.

I naturen finns som bekant inget avfall alls.

Återbruk/återanvändning spelar därför en central roll i den framtida ekonomin.

Hur gör vi för att nå det? Det här är de viktiga stegen:

Minska konsumtionen av nya saker. Köp saker som håller längre!  Vi på Horreds tillhandahåller produkter med en garantitid om 10 år, men produkterna håller en livstid!

Återanvända mer. Sälj eller skänk produkterna vidare till nya brukare eller kommande generation

Designa produkter och förpackningar smartare. Merparten av våra produkter kan plockas isär efter användning och återanvändas.

Återvinna mer material.  Våra produkter kan återanvändas eller återvinnas till väldigt stor del, nästan 100%.

Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och som därför måste förbrännas. Detta gör vi genom vår egen fjärrvärmeanläggning där vi har ett stort antal abonnenter i vår by Horred

If you are going to be a rebel, do it with a purpose!!

 

Läs mer om miljöcertifiering svanen >

Läs mer om certifiering möbelfakta >

Läs mer om Horreds hållbar utveckling >

Läs mer om grön el >

Läs mer om Horreds ISO-certifikat>

Läs mer om återvinning av förpackningar>

 

hallbarhet