A natural way of thinking

miljoI södra delen av Västra Götaland breder Horred ut sig. 153 hektar mark, vackert fördelade mellan sjö och sten, åkermark, hagar och skog. Här är naturen en del av vardagen och livet.

svanenmobelfakta

hallbarhet